Kaper eba panorama
Dotacja z UE
Pomoc de minimis udzielona przez Województwo Pomorskie

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Kaper Łeba Sp. z o.o. realizuje projekt na który otrzymał dofinansowanie w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Nazwa projektu: „Rozszerzenie działalności gospodarczej o usługę wynajmu przyczep kempingowych”

Pomoc de minimis udzielona przez Województwo Pomorskie, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Dofinansowanie projektu z UE: 295 000 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: 00635-6523.2-SW1111008/22/23Postępowania w ramach projektu

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe nr ZO/1/2023 z dnia 2023-03-20 na „dostawę przyczep specjalnych (kempingów) wraz z wyposażeniem" Pobierz tutaj

Kaper eba panorama

Zapraszamy na wakacje do Łeby! Domki nad morzem! (+48)500-601-401